Meny

Vad ska vi göra 2022

 

                

Värdegrund: Vi ska vara navet i byn och erbjuda fotbollsverksamhet och ha ett samhällsengagemang för bygden. För barn och ungdomar, våra medlemmar samt boende i Torsåker för att skapa glädje, gemenskap och stolthet runt idrotten och vår bygd.

Vision: En modern fotbollsförening som blickar framåt, med ett ständigt samhällsengagemang och ständig utveckling.

Värdeord: Glädje – Gemenskap – Stolthet

Föreningsutveckling: För att behålla och utveckla den verksamhet som finns idag inom föreningen så jobbar vi ständigt med “Fler som gör mindre”. Vi är nu organiserade i fyra arbetsgrupper, Arrangemang, Anläggning, Marknad och Sport. Finns tydliga matriser som beskriver arbetsuppgifter, när det ska göras samt vem/vilka som är ansvarig.

Styrelsen: Övergripande ansvar för hela föreningen. Ansvar för ekonomin, marknad, hemsidan, personal, att vision, värdegrund och värdeord efterlevs.
Fortsätta SvFF Diplomerad Förening, enkät till aktiva, ledare och föräldrar som sedan ligger till grund för vad vi bör/ska jobba med i föreningen.

Allt vi gör ska ha utgångspunkt Långsiktighet och Hållbarhet. Vi jobbar utifrån UNICEF´s 17 hållbarhetsmål där vi kommer att arbeta med två, Hälsa & Välbefinnande samt Hållbara städer och samhällen.
Barnkonventionen som funnit länge men är lag from 2020-01-01 finns med i allt vi gör. Grundstommen i all ungdomsverksamhet.

Start upp ett ”ungdomsråd” för att öka delaktigheten med barn och ungdomar.

Deltar i nätverket EttBraNätverk Gävleborg

Deltar i gruppen Allt för Torsåker där flera föreningar, företag mm diskuterar/planerar aktiviteter och arrangemang. Allt med syfte att lyfta Torsåker

Gemenskap Torsåker: Barn & Ungdom: Vägen Inn, Speedmeeting feb och sept, för arbetslösa ungdomar Info och bollar till 6-åringar med budskap: vikten av att röra på sig,


Samverkan med andra föreningar: Camping Bluegrass , Bilbingo Lemstanäs, Danskvällar Tors Loge Rörelsefestival

Hållbarhet: Pantinsamling Miljövecka

Arrangemangsgruppen ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av arrangemang inom Gemenskap Torsåkers, i samarbete med övriga arbetsgrupper.

Sport: Senior A lag div 4 och B lag div 5 5 ungdomslag + boll & lek Tify Cup, april Fotbollsskola i juni Matchvärdar & uppsnack div 4matcher Utbildning spelare och ledare Gröna Tråden, uppdatering Rekrytera spelare och ledare Föreningsdag maj Föreningsavslutning september

Sport gruppen ansvarar för planering, genomförande och uppföljning. I vissa fall gemensamt med övriga grupper.

Anläggningen: Fortsatt Målning och utbyte av dörrar ,Fyllning av underlag i elljusspåret

Anläggningsgruppen ansvarar för fortsatt utveckling av anläggningen i samråd med Hofors kommun. Spårgruppen ansvarar för spåret, sommar och vinter
Marknad: Kontakter med partner för avtal Nyhets brev 4 ggr/år Partneraktivitet
Marknad ansvarar för kontakter, avtal och aktiviteter med partner
/Styrelsen Torsåkers IF  


 

 

 

 

Nästa Seniormatch

Inga planerade matcher.
Inga planerade matcher.

Kommande matcher

Inga planerade matcher.
Se alla kommande matcher Se alla kommande händelser